Сряда и Четвъртък
17:00 – 23:00

Петък и Събота
17:00 – 04:00

Предстоящи събития

Дивна и Мартин

Дни
Часа
Минити
Секунди

GRAVITY в сърцето на София

GRAVITY в сърцето
на София

Интериор Gravity Bar

Gravity е природно явление, в резултат на което всички обекти, прилежаща маса и енергия – включително планети, звезди, галактики се привличат един към друг, така и ние бяхме привлечени да създадем един семпъл комфорт пред красивата гледка, която разкрива помещението позиционирано на ул. Московска 3. Уют е водещата дума, която ни водеше в дизайна, именно затова избрахме да акцентираме на дърво и маслина. За нотка стил и раздвиженост избрахме модулни дивани в тъмно синьо и удобни ниски канапета до прозореза, за да дадем максимален комфорт на нашите клиенти, които да се радват на гледката, която жълтите павета, Българската Народна Банка и Царския Дворец допринасят. Арт картини, осветление, което подчертава детайла, но създава уют и акцент с модерен полилей прави мястото луксозно, но не натрапчиво. Ниските тавани са в бяло, но акцентирахме на пода с геометрична пътека. Оставихме пространство, за да създадем обем на помещението. Барът е направен от дърво с ламели, а осветлението сочи красотата им. Старинни огледала, свещници и красиви фигури допълват интериора. Непритенциозно, но изискано място със стил, на което всички гости дават висока оценка.
Gravity is a natural phenomenon, as a result of which all objects, adjacent mass and energy – including planets, stars, galaxies are attracted to each other, so we were attracted to create a simple comfort in front of the beautiful view that reveals the room positioned on st. Moskovskaya 3. Comfort is the leading word that guided us in the design, that is why we chose to emphasize wood and olive. For a touch of style and vivacity, we chose modular sofas in dark blue and comfortable low sofas by the window to give maximum comfort to our customers, who can enjoy the view that the yellow paving stones, the Bulgarian National Bank and the Tsar’s Palace contribute. Art paintings, lighting that emphasizes the detail but creates coziness and an accent with a modern chandelier makes the place luxurious but not intrusive. The low ceilings are in white, but we accented the floor with a geometric path. We left space to create volume of the room. The bar is made of wood with slats, and the lighting points to their beauty. Antique mirrors, candlesticks and beautiful figures complete the interior. An unpretentious yet sophisticated place with style that all guests rate highly.

Тематични партита

Лайв изпълнители

Рожденни дни

Фирмени партита